Curăţare / degresare
 

În prelucrarea industrială pot ajunge deseori în ciclul de producţie piese cu reziduuri sau lubrifianţi. Aceste reziduuri au deseori un efect nefavorabil în prelucrările ulterioare şi pot influenţa negativ calitatea produselor.
 

Prin contactul direct cu mediul de polizare şi compound-ul de curăţare, aceste piese sunt degresate şi curăţate. Agitarea intensă a amestecului de piese şi alegerea şi dozarea corectă a soluţiei de curăţare favorizează acest proces. În multe cazuri soluţia de curăţare este preîncălzită pentru creşterea eficacităţii.

 
Exemple